Raketa squash

Raketa squash

Identifikační číslo: R024

Raketa na squash s obalem

R024